Описание книги Стандарттау, сертификаттау және метрология
list_alt
Содержание
library_books
Текст книги
video_library
Видео лекции
live_help
Тесты
Баубеков Сабит
Стандарттау, сертификаттау және метрология
Бұл оқулық Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (ҚР МЖМБС 4.05.049-2008) оқу бағдарламасы бойынша, 0104000 - «Кәсіби оқыту» мамандығына сәйкес әзірленген. Стандарттау, сертификаттау және метрология, пәні бойынша білімгерлердің өздік білім деңгейін шыңдауға, метрологияның теориясы мен практикасы, метрологиялық қамтамасыз ету, стандарттау мен сертификаттау жүйесінде жаңа материалды оңай меңгеруіне мүмкіндік жасайды. студенттердің өз бетінше экспериментті жоспарлауға, керекті дәлдікпен өлшеу құралдарын таңдап алуға көмектеседі. Оқулық орта кәсіби мамандар дайындайтын оқу орындарына арналған. Сонымен қатар, жоғарғы оқу орнында оқитын білімгерлеріне де пайдалы.