Описание книги Биогеохимия және экотоксикология
list_alt
Содержание
library_books
Текст книги
video_library
Видео лекции
3d_rotation
3D Анимации
emoji_objects
Задачи
live_help
Тесты
Есенаманова Мансия Санаковна
Биогеохимия және экотоксикология
«Биогеохимия және экотоксикология» оқу құралы «Биогеохимия және экотоксикология» пәніне тиісті типтік бағдарламаға сай дайындалған. Оқу құралы Атырау мемлекеттік университеті үшінші курс студенттеріне «Биогеохимия және экотоксикологияның» міндетті бөлігінің жеке тарауларын терең меңгеру үшін арналған. Биогеохимияның негізгі тұжырымдамалары, олардың ғылым ретінде даму сатылары, жер бетіндегі химиялық элементтерінің таралу ерекшеліктері, олардың миграциясы қарастырылады, химиялық элементтердің геохимиялық топтамасы туралы көрініс беріледі. Әдістемелік құралы геохимия, топырақтану, биология пәндерін зерттейтін аралас факультеттердегі студенттерге де пайдалы.