Описание книги Жалпы иммунология
list_alt
Содержание
library_books
Текст книги
video_library
Видео лекции
3d_rotation
3D Анимации
live_help
Тесты
Сейтханова Бибигуль Толегеновна
Жалпы иммунология
Оқулық ҚРМЖМБС 03.07.475-2006 « Жалпы медицина» мамандығы студенттері үшін негізгі оқулық ретінде ал 5В110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша ҚР 2012 жылғы мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты, 5В110400-«Медициналық профилактикалық ісі» мамандығы бойынша ҚР -2009 жылғы, 5В110100 – «Мейірбике ісі» 2012 жылғымемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша қосымша оқулық ретінде қолдануға лайық.